AUTOMATIZÁCIA VÝROBNÝCH PROCESOV , VÝROBA ROZVÁDZAČOV , OPRAVA STROJNÝCH ZARIADENÍ AJ VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ A ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ .

      Zameriavame sa na repasovanie starších strojných zariadení - elektrovýzbroj. Staré reléové a stykačové zariadenia nahrádzame novými polovodičovými komponentmi (sofštartéry , meniče AC , meniče DC , polovodičové spínacie prvky).

Releové ovládanie nahrádzame riadiacimi systémami alebo inteligentnými relé.

                Upozornenie návštevníkom

  Potrebujete dať do prevádzky nejaké strojné zariadenie ?  Napíšte nám a my Vám vypracujeme cenovú ponuku.

DODÁVATELIA KOMPONENTOV :

SCHNEIDER ELECTRIC  www.schneider-electric.sk/ ;     SICK  https://www.sick.cz/ ;     CONTROL TECHNIQUES   www.controltechniques.sk/ ;      SIEMENS    https://w1.siemens.com/answers/cee/sk/index.htm?stc=skccc020001 ;     SCHRACK   www.schrack.sk/ ;     TRITON    www.triton.eu/